Bedrijfsfotografie | Zakelijke fotografie

Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn belangrijke kenmerken voor een bedrijf. Met bedrijfsfotografie kan ik die kenmerken laten uitstralen. Communicatie is meer dan alleen woorden.


Reportage productie proces en/of logistieke keten

Met een fotoreportage krijgt de klant inzicht in hoe het bedrijf werkt. Met de foto's worden de identiteit en de sfeer van het bedrijf in beeld gebracht.


Vastgoed fotografie

Extern (gebouw en omgeving) en intern (machines, grondstoffen, etc) vastgoed van het bedrijf kunnen belangrijke beelden zijn waarmee een bedrijf zijn uitstraling mee kan bevestigen. 


Zakelijke portretfotografie

Naast vastgoed heeft een bedrijf ook nog andere belangrijke assets, namelijk haar medewerkers. Professionele zakelijke portretfoto's kunnen gebruikt worden voor verschillende publicaties. Het geeft een beeld van wie er binnen het bedrijf werkzaam is.